konsultationsaftale

Receptionen er åben mandag til onsdag fra kl. 08.00 til 12.00 og igen fra 13.00 til 15.00. Torsdag og fredag fra 08.00 til 12.00.

Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få det erstattet.

KONSULTATONSAFTALE

Vigtigt

Klinikken gør opmærksom på, at der under punktet “Mine tider” i “Selvbetjening” kan forekomme tider, som du ikke selv har booket.
Hvis der forekommer tider uden for normal åbningstid (8-16), er dette tider, som klinikken bruger i forbindelse med internt arbejde i klinikken.
Se venligst bort fra disse.

Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat ca. 15 minutter pr. patient (5-10 minutter i vores akutte konsultation)

Inden for den tid skal der udover samtalen foretages evt. undersøgelser, receptudfærdigelse, henvisninger m.m.

Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse inden for den fastsatte tid. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid en anden dag.

Det er således ikke muligt at reservere “dobbelttid” ved bestilling af tidsaftaler.

Det er heller ikke muligt at reservere tid hos både sygeplejersken og lægen på samme dag. Årsagen til dette er, at vi iflg. overenskomsten med Danske Regioner kun kan honoreres for én konsultation pr. dag.

Konsultation af længere varighed aftales ved 1. graviditetsundersøgelser, ved visse attester, forebyggende helbredskonsultationer mv.