Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

 Maria Baand Hejlesen

Haakon Moen

Uddannelseslæge

Ansat fra 1. februar 2024 - 31. juli 2024

 Maria Baand Hejlesen

Maria Baand Hejlesen

Uddannelseslæge

Ansat fra 1. august 2022