Ydelser og priser

Priser på attester og gruppe 2 patienter.

For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen, der er dog en del attester, som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egen andel af konsultationer og ydelser. Er man sygesikringsgruppe 7, er man ikke dækket af dansk sygesikring

Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser man selv betaler:

Sygesikringsgruppe 2/7:
Konsultation sygesikringsgruppe 2 pr. 15 min
Der tilbydes ikke telefonopkald, e-konsultation eller besøg
kr300,-
Konsultation hvor patient er gruppe 7 pr påbegyndt 15 min.
*Obs. afregning er altid kontant
kr500
Attester:
Motorattest:
*ved komplicerede ansøgninger med stort tidsforbrug er honorar
kr
kr
550,-
900,-
Ansøgning om individuelle tilskud til medicin
*ved komplicerede ansøgninger med stort tidsforbrug er honorar
kr
kr
350,-
700,-
Ansøgning om handicap P-skilt, ledsagerkortkr550,-
Attestering af sygdom, mulighedserklæring, frihåndsattestkr550,-
Attestering af sygdom (skole/udd.)kr300,-
Privat lægearbejde efter aftale fx lægeattester eller attestering af helbredsforhold til private aktører. PR. påbegyndt 15 minkr500,-
Vaccinationer:
Konsultationsgebyr v/ HPV vacc.kr250,-

Alle priser er stk. pris  inkl. moms

Forsikringsattester (pris er ex. moms)

 HIV attest760,-
 FP 220 Blodtryk/lipid500,-
 FP 300 Begyndelsesattest747,-
 FP 350 Statusattest1012,-
 FP 360 Statusattest nakke og hals1012,-
 FP 401 Attest ved nedsat erhvervsevne 11012,-
 FP 410 Funktionsattest449,-
 FP 430 – FP 490 Specifikke funktionsattester996,-